ફ્લેંજ હેડ બોલ્ટ્સ

  • Flange Head Bolts

    ફ્લેંજ હેડ બોલ્ટ્સ

    ફ્લેંજ હેડ બોલ્ટ્સનો ઉપયોગ એસેમ્બલી રચવા માટે બે અથવા વધુ ભાગોને એક સાથે જોડવા માટે કરવામાં આવે છે કારણ કે તે એક જ ભાગ તરીકે ઉત્પાદિત કરી શકાતું નથી અથવા જાળવણી અને સમારકામ માટે પરવાનગી આપવા માટે પરવાનગી આપે છે. પ્લેન હેડ બોલ્ટ્સ મોટાભાગે સમારકામ અને બાંધકામના કામમાં વપરાય છે. તેમની પાસે એક ફ્લેંજ હેડ હેડ છે અને પે firmી અને રફ હેન્ડલિંગ માટે મશીન થ્રેડો સાથે આવે છે.